“Residence 106” – Станбено-деловна зграда

Објектот е лоциран во Општина Карпош на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.74А

Малопродажен простор на приземје:
818 m2
Вкупна површина:
11.669 m2
Катност:
ПО + ПР + 7 КАТА + ГАЛЕРИЈА
Број на станови:
106
Подземен паркинг простор на две нивоа
Година на пуштање во употреба:
Март 2021

Локација на објектот